Giv et stykke regnskov og gør en forskel

Den tropiske regnskov udgør et værdifuldt økosystem, der rummer en stor mangfoldighed af dyr og planter. Regnskoven er alene hjemsted for over halvdelen af alle landlevende arter, og den er derfor helt enestående, unik og ikke mindst nødvendig at bevare. Den rummer uerstattelige arter, som vi aldrig vil få igen, hvis den bliver udryddet. 

Regnskoven – en betydning for alle

Udover at planter og dyr er afhængige af regnskoven, er vi mennesker også afhængige af den, og de ressourcer, som den skaber. Regnskoven er først og fremmest vigtig for vores vandforsyning, da skovenes floder, vandløb og øvrige vådområder sørger for 75 procent af klodens ferskvandsressourcer, som skal dække alt fra huslige og landbrugsmæssige behov til industrielle og økologiske behov. Derudover har regnskoven en vigtig betydning for vores klima, da skoven er med til at danne regn til resten af verden. Desuden optager og binder skoven store mængder CO2 og øvrige drivhusgasser og er derfor med til at forhindre klimaforandringerne. 

Udryddelse af regnskoven vil få fatale konsekvenser 

På trods af at regnskoven har så stor betydning for os og resten af kloden, så bliver der hver dag fældet store områder af regnskoven. Hvert tredje sekund forsvinder der tropisk skov på størrelse med en fodboldbane. Denne store udryddelse har og vil få fatale konsekvenser for hele verden, da dette økosystem er så værdifuldt og meget nemt kommer ud af balance, hvis det forstyrres. 

Vær med til at bevare regnskoven

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der sætter fokus på denne kamp om regnskoven og bevarelsen af den. De kæmper for en verden, der er rig på natur og skove.

Hvis du gerne vil bidrage til bevarelsen af regnskoven, så kan du støtte deres arbejde ved at købe et regnskovscertifikat. Med dette certifikat er du med til at bevare et stykke af Nicaraguas helt fantastiske regnskov. For blot en krone bevarer du 2,34 kvadratmeter. Der skal derfor ikke meget til for at gøre en stor forskel.